Endokrynologia


  • Weterynaryjne Centrum Zdrowia LEW, Olsztyn

  • Endokrynologia

    To dziedzina intensywnie rozwijająca się w ostatnich latach w weterynarii. Odkrywamy coraz więcej, wiemy coraz więcej o przyczynach i możliwościach leczenia chorób o podłożu hormonalnym, takich jak: cukrzyca, nadczynność i niedoczynność tarczycy, nadczynność kory nadnerczy (zespół Cushinga) i niedoczynność nadnerczy (choroba Addisona).

    Do diagnozy wykorzystujemy głównie badania krwi i moczu. Objawy mogą być widoczne w zmianie zachowania, w wyglądzie skóry i sierści oraz zmianie nawyków jak częstotliwość picia czy oddawania moczu.
    Do leczenia stosujemy zawsze indywidulanie dobraną farmakoterapię, która przy odpowiednim monitoringu przynosi bardzo dobre rezultaty leczenia. Terapia chorób endokrynologicznych to zawsze proces przewlekły, który wymaga stałej współpracy pomiędzy nami a Opiekunami naszych pacjentów.